Przemysław Lech

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

University of Gdańsk, Faculty of Management

Presentations