Przemysław Lech

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

University of Gdańsk, Faculty of Management

Publications

· Lech P., Zamojska A., The learning preferences of Enterprise System consultants: towards the preferred learning pattern, Knowledge Management Research and Practice, 2017, Vol. 15, Issue 2, pp. 316 – 324, ISSN 1477-8238 http://link.springer.com/article/10.1057/s41275-017-0055-9, post-print version available here: post-print version

· Lech P., Tailoring the Enterprise System to the Organisational Needs - the Case of SAP Implementation, Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, 2016, pp. 224 – 231, ISBN: 9789606897092, Rozdział http://emcis2016.emcis.eu/EMCISfiles/EMCIS2016proceedings.pdf 

· Lech P., Causes and remedies for the dominant risk factors in Enterprise System implementation projects: the consultants’ perspective, SpringerPlus, 2016, Vol 5, Issue 1, pp. 1-12, ISSN 2193-1801, http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-1862-9

· Lech P., Risk Factors in IT Enterprise Systems’ Implementations – a Perspective of SAP Consultants, Przegląd Organizacji, Vol. 6, 2015, pp. 41-4

· Lech P., Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Vol. 73, 2015, pp. 83 – 94, ISSN 1732-324X: pszw.edu.pl/pl/publikacje/item/1129-czynnosci-konsultantow-podczas-wdrozenia-systemu-erp-w-kontekscie-zarzadzania-wiedza

· Lech P., Managing knowledge in IT projects: a framework for enterprise system implementation, Journal of Knowledge Management, Volume 18 Issue 3, 2014, s. 551-573 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1367-3270&volume=18&issue=3&articleid=17108907&show=pdf

· Lech P., Enterprise System Implementation from the Functional Consultants’ Perspective, w: The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Volume 16, Issue 4, 2013, pp. 291-301 http://www.ejise.com/volume16/issue4

· Lech P., Knowledge perspective of the enterprise system implementation project – a field study, w: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, No. 65, 2013,  s. 17 – 27

· Lech P., Chomuszko M., Zarządzanie wiedzą o organizacji przy wdrożeniu system ERP w spółce grupy kapitałowej, w: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą), No. 64, 2013,  s. 71 – 79

· Lech P., Enterprise System Assimilation: Phases, Activities, and Outcomes, Journal of Management and Finance (Zarządzanie i Finanse), No 3/1, 2013, ISSN 2084-5189, pp. 29 – 40 http://zif.wzr.pl/pim/2013_3_1_3.pdf

· Lech P., Functional Consultants’ Role in Enterprise Systems Implementations, in: Proceedings of the 7-th European Conference on Information Systems Management and Evaluation, Academic Conferences Publishing International, 2013, ISBN 978-1-909507-55-5, pp. 84-92 download

· Lech P. (ed.), Proceedings of the 7-th European Conference on Information Systems Management and Evaluation, Academic Conferences Publishing International, 2013, ISBN 978-1-909507-55-5, 264 pages

· Time, Budget, and Functionality? - IT Project Success Criteria Revised, in: Information Systems Management, Vol. 30, Iss. 3, 2013, pp. 263-275, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2013.794658#.Ui4C3sa9nP8

             Post-print version: download

· ERP Project Success Perception by the Adopters: An Exploratory Study of the Projects beyond Budget and Schedule, in: International Journal of Information Technology Project Management Vol 4, Iss. 1, 2013, pp. 13-26, ISSN  1938-0232 

· Knowledge creation and merging in the exploitation phase of the enterprise resource planning systems – case study research, in: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, No. 60, 2013,  pp. 30 – 43, ISSN 1732-324X (z M. Chomuszko i J. Auksztolem)  http://www.pszw.edu.pl/index.php/studia-i-materialy

· Information gathering during Enterprise System selection – insight from practice in: Industrial Management & Data Systems, Volume 112, Issue 6, 2012, ISSN 0263-5577 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0263-5577&volume=112&issue=6&articleid=17041533&show=abstract

             Post-print version: download

· A paper ‘Proposal of a Compact IT Value Assessment Method’  originally published in the Electronic Journal of Information Systems Evaluation was selected for publication in a book: ‘Leading Issues in ICT Evaluation Research’

· Knowledge Transfer Procedures From Consultants to Users in ERP Implementations, w: The Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 9, Issue 4, pp. 318-327, ISSN 1479-4411 on-line: www.ejkm.com/volume9/issue4

· Is it really so ‘strategic’? Motivational factors for investing in Enterprise Systems – A Survey, w: International Journal of Enterprise Information Systems, Vol. 7, Issue 4, October-December 2011, pp. 13-22, ISSN 1548-1115  - Copyright 2012, IGI Global, www.igi-global.com Posted by permission of the publisher: download

· Metody transferu wiedzy w firmie konsultingowej branży IT, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 37/2011, s. 176-184, ISSN 1732-324X  - download

· Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-471-X - download from here

· Creating Value-Adding IT Solutions for SMEs. A Field Study from Poland, w: Advances in Information System Development. New Methods and Practice for the Networked Society, red. Magyar G., Knapp G., Wojtkowski W., Wojtkowski W.G., Zupancic J., Springer, New York 2007,  s. 387-395, ISBN 978-0-387-70801-0

· Proposal of a Compact IT Value Assessment Method, w: The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol 10 Issue 1, 2007, s. 73-82, ISSN 1566-6379, on-line: http://www.ejise.com/volume10/issue1

· Evaluation Methods’ Matrix – A Tool for Customized IT Investment Evaluation, w: Proceedings of the 12th European Conference on Information Technology Evaluation, Turku 2005, s. 297-306, ISBN 1-905305-09-5 - download

· Przegląd metod oceny efektywności rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie, w: Badania Systemowe, Tom 41: Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu, red. Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O., Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, s. 35-45, ISSN 0208-8029 - download

· 80/20 Rule in ERP System Implementation – A Case Study on Maximizing ROI, w: Proceedings of the 11th European Conference on Information Technology Evaluation