Przemysław Lech

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

University of Gdańsk, Faculty of Management

Prof. UG dr hab. Przemysław Lech jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz partnerem zarządzającym Działem Consultingu w sopockiej firmie LST. Pełnił funkcję kierownika projektów oraz konsultanta wiodącego w kilkunastu wdrożeniach systemów klasy ERP, a jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zarządzania wiedzą, zarządzania projektami i systemów informacyjnych zarządzania. Jest autorem dwóch książek i ponad czterdziestu artykułów z zakresu systemów informacyjnych zarządzania, zarządzania wiedzą i zarządzania projektami.

 

Prof. UG dr hab. Przemysław Lech works at University of Gdańsk and is the Consulting Department Managing Partner at the IT consulting enterprise - LST. His areas of interest include knowledge management, project management and Management Information Systems. He has worked as a senior consultant and project manager in IT projects, including IT strategy formulation, implementations of ERP, HCM, and WMS systems. He is the author of two books, and more than forty papers on Management Information Systems, Knowledge Management and Project Management.

Selected publications:

· Lech P., Zamojska A., The learning preferences of Enterprise System consultants: towards the preferred learning pattern, Knowledge Management Research and Practice, 2017, Vol. 15, Issue 2, pp. 316 – 324, ISSN 1477-8238 http://link.springer.com/article/10.1057/s41275-017-0055-9, free version on-line only http://rdcu.be/rWxK

· Lech P., Causes and remedies for the dominant risk factors in Enterprise System implementation projects: the consultants’ perspective, SpringerPlus, 2016, Vol 5, Issue 1, pp. 1-12, ISSN 2193-1801, http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-1862-9

· Lech P., Managing knowledge in IT projects: a framework for enterprise system implementation, Journal of Knowledge Management, Volume 18 Issue 3, 2014, pp. 551-573 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1367-3270&volume=18&issue=3&articleid=17108907&show=pdf

· Lech P., Time, Budget, and Functionality? - IT Project Success Criteria Revised, Information Systems Management, Vol. 30, Iss. 3, 2013, pp. 263-275, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2013.794658#.Ui4C3sa9nP8

· Lech P., Information gathering during Enterprise System selection – insight from practice, Industrial Management & Data Systems, Volume 112, Issue 6, 2012, pp. 964 – 981 ISSN 0263-5577 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0263-5577&volume=112&issue=6&articleid=17041533&show=abstract

· Is it really so ‘strategic’? Motivational factors for investing in Enterprise Systems – A Survey, w: International Journal of Enterprise Information Systems, Vol. 7, Issue 4, October-December 2011, pp. 13-22, ISSN 1548-1115  - Copyright 2012, IGI Global, www.igi-global.com Posted by permission of the publisher: download

For full list of recent publications and downloads please go to the Publications page